Menu

We Sell Reality

‘Alle mensen die zich in Amsterdam begeven – en dus ook ongedocumenteerde migranten – zouden dezelfde basisrechten toegekend moeten krijgen, waaronder het recht op werk. We kunnen ons niet veroorloven inclusiviteit te pretenderen wanneer we mensen structureel buiten onze samenleving plaatsen.’

Open Studio (2020)

Amsterdam is de stad waar het protest van het vluchtelingencollectief We Are Here in september 2012 begon, een protest van ongedocumenteerde vluchtelingen die hier een vrijwel rechteloos leven leiden en geen kant opkunnen. Amsterdam is ook de stad die het protest van We Are Here dusdanig heeft ingekapseld dat het collectief versplinterd is geraakt en het geluid van de stem van de ongedocumenteerde vluchteling weer meer verstomd is geraakt. Deze stilte betekent niet dat de problemen van ongedocumenteerde vluchtelingen in deze stad, in dit land en op dit continent opgelost zijn. Refresh Amsterdam kan het emancipatorische discours van niet-geprivilegieerde Amsterdammers een flinke duw in de goede richting geven, iets waarvoor We Sell Reality zich hard maakt.

De installatie Open Studio is de visualisatie van het ideaal van het open source-collectief We Sell Reality: een studio van waaruit het collectief kan werken, waar ze mooie projecten kunnen ontwikkelen en realiseren en waarin ieder die er werkt wordt erkend als individu en geheel legaal wordt uitbetaald. Dat is de droom van We Sell Reality. Maar ongedocumenteerde vluchtelingen mogen niet werken, zelfs niet op vrijwillige basis. Open Studio toont de potentie van het collectief, dat bestaat uit zowel gedocumenteerde als ongedocumenteerde kunstenaars. In al zijn weelderigheid laat dit project zien wat mogelijk zou zijn als men in alle openheid kon opereren. Tegelijkertijd geeft de installatie inzicht in de beperkingen die ongedocumenteerde vluchtelingen worden opgelegd doordat zij een basisrecht als het recht op werk ontberen. Open Studio kan daarom worden gelezen als een visueel en openlijk pleidooi voor het recht op werk voor ongedocumenteerde vluchtelingen en als een oproep tot het openen van deuren die nu gesloten zijn.

We Sell Reality

We Sell Reality is een Amsterdams en maatschappelijk tegendraads label, opgezet als een collectief, gericht op de kwetsbare status van migranten in Europa die afhankelijk zijn van formele papieren. We Sell Reality maakt producten en installaties en creëert performatieve interventies in de openbare ruimte. Het is een nakomeling van We Are Here, het vluchtelingencollectief
 dat campagne voert voor mensenrechten en tegen het Nederlandse asielbeleid. Beide initiatieven hebben tot doel het bewustzijn van deze onderwerpen te vergroten en een omwenteling te realiseren.

 

 

1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9

Gerelateerde artikelen

Bekijk ook deze kunstenaars