Menu
Video

We Sell Reality over het recht om rechten te hebben

by Hani Rahsepar

11 mei 2021
Amsterdam is de stad waar het protest van het vluchtelingencollectief We Are Here in september 2012 begon, een protest van ongedocumenteerde vluchtelingen die hier een vrijwel rechteloos leven leiden en geen kant opkunnen. Amsterdam is ook de stad die het protest van We Are Here dusdanig heeft ingekapseld dat het collectief versplinterd is geraakt en het geluid van de stem van de ongedocumenteerde vluchteling weer meer verstomd is geraakt. Deze stilte betekent niet dat de problemen van ongedocumenteerde vluchtelingen in deze stad, in dit land en op dit continent opgelost zijn. Refresh Amsterdam kan het emancipatorische discours van niet-geprivilegieerde Amsterdammers een flinke duw in de goede richting geven, iets waarvoor We Sell Reality zich hard maakt.