Menu

CBK Zuidoost

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost programmeert actuele beeldende kunst vanuit een interculturele inclusieve invalshoek en brengt een breed publiek op verschillende locaties in contact met kunst van nu. Dat gebeurt met tentoonstellingen, een artist-in-residence programma, tijdelijke en permanente kunstopdrachten, educatieve projecten en een kunstuitleen met cadeaushop. Artistieke kwaliteit en publieksbereik zijn voor CBK Zuidoost gelijkwaardige uitgangspunten. CBK Zuidoost laat zich inspireren door de specifieke context van Zuidoost en is tegelijkertijd – met haar activiteiten en samenwerkverbanden – belangrijk voor heel Amsterdam.

Artistieke kwaliteit toetst CBK Zuidoost aan de gebruikelijke criteria als authenticiteit, zeggingskracht en materiaalgebruik. De migratiesamenleving heeft ook in de beeldende kunst geleid tot vormen met connotaties die aan méér refereren dan ‘alleen’ het witte Nederlandse erfgoed. Dit inhoudelijke gegeven is richtinggevend aan het programma van CBK Zuidoost. De interculturele samenleving van Amsterdam en meer nog de Afro-Caribische samenleving van stadsdeel Zuidoost – waar CBK Zuidoost is gevestigd – is voor ons een continue inspiratiebron.

CBK Zuidoost website
Programmering

Onze deelname aan Sense of Place is voor CBK Zuidoost vanzelfsprekend. In onze programmering staat al meer dan 30 jaar de dynamiek van de stad, en in het bijzonder hoe deze medebepaald wordt door mensen met allerlei achtergronden en tradities, centraal. Daarnaast werkt CBK Zuidoost ook al jaren nauw samen met het Amsterdam Museum. CBK Zuidoost doet op twee manieren mee aan Sense of Place. 

Raquel van Haver

CBK Zuidoost heeft samen met het Amsterdam Museum Raquel van Haver de opdracht gegeven om een groot werk te maken voor Refresh / Sense of Place. Van Haver zal een hedendaags olieverf schilderij maken, geïnspireerd door de regenten stukken uit de collectie van het Amsterdam Museum waarop de personen die aan de vooravond stonden van onder andere de nieuwe Sint, Nederland word beter, Zwarte Piet is Racisme en Kick Out Zwarte Piet worden geportretteerd.

Daarnaast programmeert CBK Zuidoost een expositie in haar eigen ruimte in Amsterdam Zuidoost:

 ROOTED / UPROOTED: Sense of Place @ CBK Zuidoost

 Amsterdam is een wereldstad en een superdiverse plek, mede gevormd door mensen die hier zijn door vrijwillige migratie en (de nasleep van) gedwongen migratie in het verleden. In het maatschappelijke debat hierover spelen kwesties als in- en uitsluiting, identiteit en polarisatie. Tegelijkertijd bepalen gevestigde instituten zoals musea nog vaak vanuit een dominante eurocentrische blik welke geschiedenissen en verhalen worden verzameld en verteld. In de tentoonstelling ROOTED / UNROOTED: Sense of Place @ CBK Zuidoost worden deze verhalen verteld door kunstenaars die bijna allemaal een migratieachtergrond hebben. Hun narratief gaat over migratie, diaspora, culturele hybriditeit, worteling en ontworteling en hoe dit hen heeft beïnvloed.

In de tentoonstelling zie je Don’t hit Mama, Rabi Koria, Maja Bolier, Wes Mapes, Judith Quax, Kevin Osepa, Tja Ling Hu, Jaasir Linger

De tentoonstelling is te zien van half maart t/m half juni (precieze data volgen nog).

Kalender

Exposities

Evenementen

Bekijk ook deze partners