Menu

In deze aflevering spreekt Margriet Schavemaker (artistiek directeur van het Amsterdam Museum) met Mechteld Jungerius (oprichter collectief ‘We are not a Playground’), Annet Zondervan (directeur CBK Zuidoost), Raquel van Haver (kunstenaar) en Nagaré Willemsen (beeldend kunstenaar en coördinator van de Black Student Union). Dit panelgesprek werd opgenomen op het Refresh Amsterdam Symposium dat plaatsvond op vrijdag 12 februari 2021 in Felix Meritis.

Door middel van verschillende codes en criteria wordt er binnen de culturele sector gewerkt aan structurele verbetering. Hoewel er van binnenuit lijkt te worden gewerkt aan een meer inclusieve en eerlijke sector zien we toch regelmatig voorbeelden die erop wijzen dat deze doelstellingen nog verre van behaald zijn, en dat door machtsstructuren en netwerken er weinig lijkt te veranderen. Buiten de kaders van de instituten wordt vanuit verschillende initiatieven de nodige kritiek op de sector geuit. Hoeveel ruimte is er voor institutionele kritiek, zowel binnenin als van buiten de instituten? Wat gaat er goed in de verhouding tussen instituut en maker, en waar zitten de punten die drastische verandering behoeven? Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door het Pictoright Fonds.