Menu
Amsterdam is een wereldstad en een superdiverse plek

mede gevormd door mensen die hier zijn door vrijwillige migratie en (de nasleep van) gedwongen migratie in het verleden. In het maatschappelijke debat hierover spelen kwesties als in- en uitsluiting, identiteit en polarisatie. Tegelijkertijd bepalen gevestigde instituten zoals musea nog vaak vanuit een dominante eurocentrische blik welke geschiedenissen en verhalen worden verzameld en verteld. In de tentoonstelling ROOTED / UNROOTED: Sense of Place @ CBK Zuidoost worden deze verhalen verteld door kunstenaars die bijna allemaal een migratieachtergrond hebben. Hun narratief gaat over migratie, diaspora, culturele hybriditeit, worteling en ontworteling en hoe dit hen heeft beïnvloed.

In de tentoonstelling zie je

Don’t hit Mama, Rabi Koria, Maja Bolier, Wes Mapes, Judith Quax, Kevin Osepa, Tja Ling Hu en Jaasir Linger.