Menu
Met kunstenaars: Maja Irene Bolier, Eugenie Boon, Bart Deuss & Michiel Voet, Tja Ling Hu, Rabi Koria, Jaasir Linger, Wes Mapes, Judith Quax & Camara Gueye.
De cultuur van een stad is niet statisch, maar wordt bepaald door mensen met allerlei achtergronden, netwerken en tradities die constant in beweging zijn. Mensen die zichtbaar en onzichtbaar met elkaar verbonden zijn, zich proberen thuis te voelen, en zich tot elkaar moeten verhouden. ‘Sense of place’ gaat over mensen, hun perceptie van een plaats en de manieren waarop ze van die plek een thuis maken.
Amsterdam is een wereldstad en een superdiverse plek, mede gevormd door mensen die hier zijn door vrijwillige migratie en (de nasleep van) gedwongen migratie in het verleden. In het maatschappelijke debat hierover spelen kwesties als in- en uitsluiting, identiteit en polarisatie. Tegelijkertijd bepalen gevestigde instituten zoals musea nog vaak vanuit een dominante eurocentrische blik welke geschiedenissen en verhalen worden verzameld en verteld.
In de tentoonstelling ROOTED / UPROOTED: Sense of Place @ CBK Zuidoost worden verhalen verteld vanuit het gezichtspunt van kunstenaars die bijna allemaal een migratieachtergrond hebben. Hun narratief gaat over migratie, diaspora, culturele hybriditeit, worteling en ontworteling en hoe dit hen heeft beïnvloed.