Menu
Mijn Naam is Taal (My Name is Language)

is een serie performatieve werken op locatie, die Nicoline van Harskamp is gestart in 2018. Het werk heeft als onderwerp hoe de persoonsnaam zich verhoudt tot taal, politiek en identiteit.

In de context van Refresh Amsterdam maakt Van Harskamp een Amsterdamse editie van haar performance Mijn Naam is Taal. Ter voorbereiding doet zij onderzoek naar namen en talen in de stad van nu, en naar de geschiedenissen die daarin doorwerken. Samen met het Amsterdam Museum organiseert zij vier besloten focusgroepsessies van 10-15 deelnemers. De sessies beginnen met de simpele vragen: wat is je naam? Wie heeft jou die gegeven? Hoe zou jij je naam vertalen? En in welke taal? Van de gesprekken die daaruit voortkomen worden audio-opnames gemaakt, die als aanleiding kunnen worden gebruikt bij het schrijven van het script voor Mijn Naam is Taal, en ook voor het doen van meer gerichte research en persoonlijke interviews. De focusgroepen vinden plaats op zondag 13 december en 17 januari van 11:00-13:00 en 14:00-16:00 (vier sessies in totaal). Wil je graag deelnemen aan een focusgroep?

SCHRIJF JE IN