Menu

Dustin Thierry

‘Een fotografieproject ontwikkelde zich gaandeweg tot een zeer persoonlijke zoektocht om licht op onze mensen te laten schijnen. Met elk uur dat ik verwikkeld was in een gesprek of opgesloten zat in de donkere kamer, groeide ik als persoon en als fotograaf, terwijl ik steeds dichter bij het ontdekken van mijn eigen identiteit boven de Atlantische Oceaan kwam.’

Dreaming Above the Atlantic (2015 – ongoing)

Dustin Thierry was veertien toen hij van Curaçao naar Nederland verhuisde. Terwijl hij bezig was een thuis voor zichzelf te creëren in het nieuwe land, verloor hij geleidelijk het contact met zijn roots. Pas dankzij een toevallige ontmoeting in een Amsterdams restaurant kwam hij weer in contact met zijn oorspronkelijke cultuur. Een man met twinkeling in zijn ogen herinnerde hem aan zijn overleden moeder. Hij wist meteen dat hij een foto van hem moest maken. De man accepteerde zijn verzoek gracieus en stelde zijn huis en hart open voor Thierry, een (over)enthousiaste jongeman met een camera, met wie hij geen connectie had. Zijn positieve reactie inspireerde Thierry om meer mensen uit de Antillen en Suriname op te zoeken. Hij ontmoette mensen met een breder scala aan creatieve en culturele achtergronden dan hij zich ooit had kunnen voorstellen, en besprak met hen hoe het is om daarvandaan te komen en zich als kunstenaar, ondernemer en professional in Nederland te vestigen.

Dreaming Above the Atlantic, het werk dat Dustin Thierry presenteert in Refresh Amsterdam begon in 2015 en bestaat uit een groeiende serie portretten van mensen van Caribische afkomst die in Nederland wonen. De portretten gaan vergezeld van een interview, om deze mooie mensen en hun onvertelde verhalen over het leven in de stad Amsterdam te introduceren aan het publiek. Daarnaast zijn enkele foto’s uit zijn andere serie Opulence te zien in de tentoonstelling, en enkele foto’s die op Curaçao zijn gemaakt.

Dustin Thierry

Dustin Thierry (Willemstad, Curaçao,
1985) is een hedendaagse kunstenaar en autodidactische fotograaf, woonachtig
in Amsterdam. De vraagstukken die hij
in zijn foto’s aan de orde stelt, zijn zowel persoonlijk als maatschappelijk relevant. Hij is geïnteresseerd in de Afrikaans- Caribische identiteit en de diaspora in Europa en Amsterdam – en wil die in al zijn verschillende en veranderende vormen uitbeelden. Vandaar dat zijn projecten meestal langlopend zijn.

1/3

2/3

3/3

Bekijk ook deze kunstenaars